Things To Do

St Clements to Nantgwyllt Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
St Clements Church Rhayader

The first section of the trail begins at St Clements Church in Rhayader (Grid ref SN 962682), and follows the Elan Valley up as far as the church at Nantgwyllt, a distance of 5 miles.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 1
Length of Route: 5
Walking Difficulty: Easy
Start Location: St Clement's Church Rhayader

St Clement’s Church, Rhayader

St Clement’s is an imposing 17th Century building much altered by the Victorians overlooking the River Wye adjacent to the old Welsh Rhayader Castle.  The Church is of Norman origins, probably built by the Mortimer family who captured and restored the castle in 1200.  The dedication is to St Clement and this could have stemmed from the fact that the Normans were rebuilding the Church of St Clemente in Rome at the same time.  A large cast iron fence surrounds the reburied remains of the garrison of the castle, one of whom was said to be a giant.  The Church has some very fine stained glass windows.

Eglwys Sant Clement, Rhaeadr Gwy

Mae Eglwys Sant Clement yn adeilad mawreddog o’r ail ganrif ar bymtheg a gafodd ei newid yn helaeth yng nghyfnod Fictoria.  Mae’n edrych i lawr dros afon Gwy ac wedi ei lleoli ger hen Gastell Cymreig Rhaeadr Gwy.  Mae’r Eglwys yn tarddu o’r cyfnod Normanaidd, ac fe’i hadeiladwyd mae’n debyg gan y teulu Mortimer a gipiodd ac a adferodd y Castell ym 1200.  Cyflwynwyd yr eglwys i Sant Clement a gallai hyn fod wedi deillio o’r ffaith fod y Normaniaid yn ailadeiladu Eglwys Sant Clement yn Rhufain yr un pryd.  Mae ffens fawr o haearn bwrw yn amgylchynu gweddillion garsiwn y castell.  Cafodd aelodau’r garsiwn hwn eu hail-gladdu, ac yn ôl y chwedl roedd un ohonynt yn gawr.  Mae gan yr Eglwys rai ffenestri lliw gwych iawn.

Ysfa to Llanwrthwl Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Ysfa Church

This 3 mile walk beginning from St Mark's Church (Grid Ref: SN 991 644), follows forest and farm tracks and crosses the River Wye to reach Llanwrthwl.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 5
Length of Route: 3
Start Location: St. Mark's Church

St Mark’s Church, Ysfa

A Victorian Church built of stone with brick interior between 1870 and 1871.  Its main claim to fame is that the first stone was laid by Revd Kilvert, the diarist, in 1871 and his diaries describe the opening which was somewhat lively due to children playing in the lime and the wind blowing it on to the gathering, smarting their eyes.  There was also something of a commotion in the tent resulting in it being torn.  There is a beautiful Victorian model of the Church inside.  The church is said to have been built by the local gentry for worship by their servants.

Eglwys Sant Mark, Ysfa

Eglwys Fictoraidd a adeiladwyd rhwng 1870 a 1871.  Mae’r eglwys wedi’i hadeiladu o gerrig gyda briciau ar y tu mewn.  Mae’r eglwys yn enwog oherwydd gosodwyd y garreg gyntaf gan y Parch Kilvert, y dyddiadurwr, ym 1871.  Mae ei ddyddiaduron yn disgrifio’r agoriad a oedd braidd yn fywiog oherwydd i’r plant chwarae yn y calch a chwythodd y gwynt y calch ar y dyrfa gan losgi eu llygaid.  Cafwyd hefyd rhywfaint o gynnwrf yn y babell a chafwyd ei rhwygo yn ystod y digwyddiad.  Mae model Fictoraidd hardd o’r Eglwys y tu mewn.  Dywedir bod yr eglwys wedi cael ei hadeiladu gan y bonedd lleol fel lle addoli ar gyfer eu gweision a’u morwynion.

Distance from town centre: 5

36 mile Gwastedyn Church Trail

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
Gwastedyn Church Trail

This circular 36 mile trail over an established pilgrimage route begins and ends in Rhayader and Cwmdeuddwr.  Linking seven historic churches, the route uses mountain paths, lanes and old railway lines to guide you into the heart of our magnificent mountain, river and lake country.  To follow the Trail takes you into a world of history and literature derived from the world of the Celtic Saints, the Romans and Romano British, the Normans, the Welsh princes, the medieval monks through to the romantic poets and the Victorians.

Mae’r llwybr hwn, sy’n dilyn llwybr pererindod sefydledig, yn 36 milltir o hyd ac yn dechrau a diweddu yn Rhaeadr a Chwmdeuddwr.  Mae’r llwybr sy’n cysylltu saith o eglwysi hanesyddol, yn eich tywys drwy ardal odidog mynyddoedd yr Elenydd gyda’i hafonydd a’i llynnoedd, dros lwybrau mynyddig ac ar hyd ffyrdd a hen reilffyrdd gwledig. Mae dilyn y Llwybr yn eich cyflwyno i fyd hanes a llenyddiaeth o gyfnod y Seintiau Celtaidd, y Rhufeiniaid, y Brythoniaid Rhufeinig, y Normaniaid, y Tywysogion Cymreig, mynachod y canol oesoedd, hyd at y beirdd rhamantaidd ac oes Fictoria.


Route Name: Gwastedyn Church Trail
Length of Route: 36 miles
Walking Difficulty: Strenuous
Start Location: St Clement's Church

This trail is divided into more manageable six sections - see our Walking and Cycling page.

The Gwastedyn Trail is funded by the Community Welcome Scheme, which is managed by Powys County Council Tourism Section and is one of sixteen Rural Development Plan projects, which aims to assist local communities with small scale community based tourism projects.
image

Waun Capel Park

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
suitable-for-walking
wheelchair-accessible

Children’s play area, bowling green, multi-use games area including basketball, tennis and floodlit five-a-side football pitch. Situated next to the River Wye providing an excellent picnic spot and play area.


This is Rhayader’s premier play facility. It is located in the town’s Waun Capel Park that lies next to the River Wye. As well as the play area the park also includes a kick about grassed area that lies adjacent to the play area,tennis courts, bowling green, basket ball court and 5 a side football pitch.There is also a camping and a touring/static caravan park lying just to the north of the Waun Capel Park and the Park is linked to the Wye Valley Walk which runs through the site.

Access to the site is by foot only and is only accessible to the disabled visitor via the Wye Valley Walk which enters the site via a riverside footpath. Other pedestrian access can be gained from the town, but this is via steeply sloping pathways that lead down into the park.

The items of play on site include; Multiple sets of swings, a see-saw- various springies, a slide, a bucket spinner, climbing frame and a multi play item. There are also seats and a picnic table available for use. 


Mid Wales_ActivitesMid Wales_ActivitesMid Wales_Activities

Rhayader 'Prysg Walk'

parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Rhayader Town Clock
This walk is suitable for all the family, using well established paths and bridleways, although they can get a little muddy in places. It gives the opportunity
to enjoy views around Rhayader without too much uphill effort.

Geolocation
Route Name: A Prysg Walk
Length of Route: 3 miles
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Rhayader Memorial Clock

Pages