Things To Do

Offa's Dyke Path

rainy-day-activity
suitable-for-walking
Offa's Dyke

Built in the 8th century by King Offa as a boundary between Wales and England the dyke is now a national walking trail within easy reach of Rhayader.


Following the border between England and Wales for 182 miles (293km), the Offa’s Dyke Path National Trail passes through some of the most spectacular scenery either country has to offer. The trail largely follows the ancient Offa’s Dyke, an 8m high earth embankment built in the 8th century by King Offa as a boundary between Wales and England, and guarantees the most commanding views of the surrounding countryside.

Exploring Mid Wales

rainy-day-activity
suitable-for-cycling
suitable-for-moutain-biking
suitable-for-walking
Exploring Mid Wales
Mid Wales

Exploring Mid Wales - bespoke guided tours for the curious mind.


Entry Cost: From £19 per head
Contact: Rob Rees
Tel: 07914 265654

We offer bespoke guided tours, walks and cycle rides in the Mid Wales area. If you would like to make the most of your stay then allow us to show you some of the many hidden gems of the area. We are keen walkers and mountain bikers. We also offer specialist historical, geographical and literary tours.

Distance from town centre: 1

Glyndwr's Way

family-friendly
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Glyndwr's Way

Following in the footsteps of Owain Glyndwr, this trail comes within a few miles of Rhayader.


This 132 mile (213km) National Trail is set in the heart of Mid Wales’ breathtaking countryside, and is dedicated to the 15th century Welsh Warrior and self proclaimed Prince of Wales, Owain Glyndwr. The trail starts in Knighton, on the English border where it links with the Offa’s Dyke Path. Running in a giant horse-shoe, it passes through the market towns of mid Wales on route to Machynlleth, and back again across Wales to Welshpool, close to the border with England.

Willow Globe Open-air Theatre

family-friendly
parking-on-site
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
wheelchair-accessible
Willow Globe, open-air theatre Penlanole, Llanwrthwl, Powys, LD1 6NU

The Willow Globe is planted from living willow rods and powered entirely from green electricity; almost certainly the first venture ever of its kind.


Geolocation
Opening Times: See Website
Contact: Susanna Best and Philip Bowen
Tel: 01597 811487

We have high quality professional and community productions on offer from April to September as well as our workshops, fun days and festivals. We have a new Shakespearean art and nature trail around our organic farm which hosts workshops and performances, a barn which acts as our wet weather performance and workshop space, an extensive costume store, a conference space and camping and B&B available. Please see our website for full details of events + booking.

Distance from town centre: 5

Llanwrthwl to Cwmdeuddwr Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Llanwrthwl Church

A relatively easy 3 mile walk beginning from St Gwrthwl's Church in Llanwrthwl (Grid ref: SN 970 638), mostly along tarmac lanes, crossing the River Elan where it meets the River Wye, and finishing at St Bride's Church at Cwmdeuddwr, just south west of Rhayader.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 6
Length of Route: 3
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Llanwrthwl Church

St Gwrthwl’s Church, Llanwrthwl

A late Victorian building on a 4,000 year old site with large sacrificial stone.  The font is 13th century, possibly from Abbey Cwmhir.  The valley leads up to the original abandoned village.  The area abounds in bronze age cairns, standing stones and circles. Legends surround Carn Gafallt, named for King Arthur’s hound,  Saith Maen, seven maidens turned to stone by St Gwrthwl for dancing on Sunday and Drygarn Fawr and Gamriw with their massive cairns. Little is known of St Gwrthwl, “The Confessor” who could have founded his church in the 5th or 6th Centuries with connections with Vortigern or St David and St Afan. His saint’s day is the 2nd March. Of note is Penuel URC Chapel to the South dating from 1832

Eglwys Sant Gwrthwl, Llanwrthwl

Adeilad o’r cyfnod Fictoraidd diweddar ar safle 4,000 mlwydd oed gyda charreg aberthol fawr.  Mae’r bedyddfaen yn perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg, o bosibl o Abaty Cwmhir.  Mae’r dyffryn yn arwain i fyny at y pentref gwreiddiol sydd bellach yn anghyfannedd.  Mae llu o garneddau, meini hirion a chylchoedd o’r oes efydd yn yr ardal. Mae chwedlau yma sy’n gysylltiedig â Charn Gafallt, a enwyd ar ôl ci’r Brenin Arthur; Saith Maen, saith o forynion a gafodd eu troi’n garreg gan Sant Gwrthwl am ddawnsio ar Ddydd Sul a Drygarn Fawr a Gamriw gyda’u carneddau enfawr. Ychydig sy’n wybyddus am Sant Gwrthwl, ‘Y Cyffeswr’ a allai fod wedi sylfaenu ei eglwys yn y 5ed neu’r 6ed ganrif ac a oedd â chysylltiadau gyda Gwrtheyrn neu Ddewi Sant a Sant Afan.  Dydd y nawddsant hwn yw 2 Mawrth. Mae Eglwys Ddiwygiedig Unedig Penuel a leolir i’r De ac sy’n dyddio o 1832 yn werth ei nodi.

image

St Brides Church, Cwmdeuddwr

Dedicated to St Bride which reflects the presence of a sacred well just outside the churchyard, which is a prehistoric circular site . It was here that Lord Rhys, the Welsh prince called together a gathering in the 13th century to present the vast area of the Elynedd to the monks of Strata Florida. The common of Cwmdauddwr Grange provided food for Rayader Castle.  These ancient areas still exist in designated commons and sheepwalks. The present Church is Victorian but has some interesting plaques from Nantgwillt Church which was submerged when the Elan Valley dams were built in the late 19th Century. One of these commemorates the fact that Emmeline Lewis-Lloyd, who was a pioneering Alpininist, was the 8th woman to climb Mont Blanc. The Church has a very fine ironwork rood screen.

Eglwys Santes Bride, Cwmdeuddwr

Mae’r eglwys hon, a gyflwynwyd i’r Santes Bride, yn nodi presenoldeb ffynnon gysegredig yn union y tu allan i’r fynwent, lle sy’n safle cylchol cyn-hanesyddol. Yma y galwodd yr Arglwydd Rhys, y tywysog Cymreig, gasgliad o bobl ynghyd yn y drydedd ganrif ar ddeg i gyflwyno ardal enfawr Elynedd i fynachod Ystrad Fflur. Roedd tir comin Plasty Cwmdeuddwr yn darparu bwyd ar gyfer Castell Rhaeadr.  Mae’r ardaloedd hynafol hyn yn dal i fodoli o fewn tiroedd comin a ffriddoedd dynodedig.  Mae’r Eglwys bresennol yn perthyn i oes Fictoria ond y mae yma blaciau diddorol o Eglwys Nantgwyllt a gafodd ei boddi pan adeiladwyd cronfeydd dŵr Cwm Elan yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mae un o’r rhain yn coffau’r ffaith mai Emmeline Lewis-Lloyd, a oedd yn un o’r gwragedd cyntaf i ymddiddori yn yr Alpau, oedd yr wythfed ddynes i ddringo Mont Blanc.  Mae gan yr Eglwys groglen wych iawn o waith haearn.

Distance from town centre: 4

Pages