Things To Do

The Hall at Abbey-Cwm-Hir

family-friendly
parking-at-start-point
parking-on-site
rainy-day-activity
The Hall at Abbey-Cwm-Hir
The Hall, Abbey-Cwm-Hir, Llandrindod-Wells, Powys, LD1 6PH

Abbey Cwm Hir Hall The Hall at Abbey-Cwm-Hir is a Gothic Victorian Mansion 7 miles north of Llandrindod Wells within a setting


Geolocation
Opening Times: Variable- Please phone to book
Entry Cost: £16.00pp for guided tour of house, £5.00 children up to age 12, £5.00pp gardens only
Contact: Paul Humpherston
Tel: 01597 851727

Gothic Victorian Mansion with oustanding architecture, stunning interiors, fascinating collections and 12 acres of beautiful gardens

Distance from town centre: 11

Ysfa to Llanwrthwl Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Ysfa Church

This 3 mile walk beginning from St Mark's Church (Grid Ref: SN 991 644), follows forest and farm tracks and crosses the River Wye to reach Llanwrthwl.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 5
Length of Route: 3
Start Location: St. Mark's Church

St Mark’s Church, Ysfa

A Victorian Church built of stone with brick interior between 1870 and 1871.  Its main claim to fame is that the first stone was laid by Revd Kilvert, the diarist, in 1871 and his diaries describe the opening which was somewhat lively due to children playing in the lime and the wind blowing it on to the gathering, smarting their eyes.  There was also something of a commotion in the tent resulting in it being torn.  There is a beautiful Victorian model of the Church inside.  The church is said to have been built by the local gentry for worship by their servants.

Eglwys Sant Mark, Ysfa

Eglwys Fictoraidd a adeiladwyd rhwng 1870 a 1871.  Mae’r eglwys wedi’i hadeiladu o gerrig gyda briciau ar y tu mewn.  Mae’r eglwys yn enwog oherwydd gosodwyd y garreg gyntaf gan y Parch Kilvert, y dyddiadurwr, ym 1871.  Mae ei ddyddiaduron yn disgrifio’r agoriad a oedd braidd yn fywiog oherwydd i’r plant chwarae yn y calch a chwythodd y gwynt y calch ar y dyrfa gan losgi eu llygaid.  Cafwyd hefyd rhywfaint o gynnwrf yn y babell a chafwyd ei rhwygo yn ystod y digwyddiad.  Mae model Fictoraidd hardd o’r Eglwys y tu mewn.  Dywedir bod yr eglwys wedi cael ei hadeiladu gan y bonedd lleol fel lle addoli ar gyfer eu gweision a’u morwynion.

Distance from town centre: 5

Rhayader Leisure Centre

family-friendly
parking-on-site
rainy-day-activity
wheelchair-accessible
Rhayader Leisure Centre North Street Rhayader Powys LD6 5BU

The Rhayader Leisure Centre is centrally located in Rhayader and offers Health and Fitness facilities, swimming pool and conference facilities.


Geolocation
Opening Times: See Website
Contact: Tim Davies
Tel: 01597 810355 / 811013

Facilities include- 

Fitness Suite - This state of the art facility is fully air conditioned, with 22 individual pieces of equipment including cardiovascular and resistance workouts and free weights.

The Main Hall - The main hall in the centre is a spacious 20 x 10 metres and is used for fitness classes, badminton, childrens parties, concerts, sales, discos and many other events.

Squash Courts - Two glass backed squash courts. Raquets are available for hire.

Swimming Pool - A 20m leisure swimming pool with integral jacuzzi. The Pool can be reserved for childrens parties, and activities and lessons can be booked through the centre.

Offa's Dyke Path

rainy-day-activity
suitable-for-walking
Offa's Dyke

Built in the 8th century by King Offa as a boundary between Wales and England the dyke is now a national walking trail within easy reach of Rhayader.


Following the border between England and Wales for 182 miles (293km), the Offa’s Dyke Path National Trail passes through some of the most spectacular scenery either country has to offer. The trail largely follows the ancient Offa’s Dyke, an 8m high earth embankment built in the 8th century by King Offa as a boundary between Wales and England, and guarantees the most commanding views of the surrounding countryside.

Llanwrthwl to Cwmdeuddwr Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Llanwrthwl Church

A relatively easy 3 mile walk beginning from St Gwrthwl's Church in Llanwrthwl (Grid ref: SN 970 638), mostly along tarmac lanes, crossing the River Elan where it meets the River Wye, and finishing at St Bride's Church at Cwmdeuddwr, just south west of Rhayader.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 6
Length of Route: 3
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Llanwrthwl Church

St Gwrthwl’s Church, Llanwrthwl

A late Victorian building on a 4,000 year old site with large sacrificial stone.  The font is 13th century, possibly from Abbey Cwmhir.  The valley leads up to the original abandoned village.  The area abounds in bronze age cairns, standing stones and circles. Legends surround Carn Gafallt, named for King Arthur’s hound,  Saith Maen, seven maidens turned to stone by St Gwrthwl for dancing on Sunday and Drygarn Fawr and Gamriw with their massive cairns. Little is known of St Gwrthwl, “The Confessor” who could have founded his church in the 5th or 6th Centuries with connections with Vortigern or St David and St Afan. His saint’s day is the 2nd March. Of note is Penuel URC Chapel to the South dating from 1832

Eglwys Sant Gwrthwl, Llanwrthwl

Adeilad o’r cyfnod Fictoraidd diweddar ar safle 4,000 mlwydd oed gyda charreg aberthol fawr.  Mae’r bedyddfaen yn perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg, o bosibl o Abaty Cwmhir.  Mae’r dyffryn yn arwain i fyny at y pentref gwreiddiol sydd bellach yn anghyfannedd.  Mae llu o garneddau, meini hirion a chylchoedd o’r oes efydd yn yr ardal. Mae chwedlau yma sy’n gysylltiedig â Charn Gafallt, a enwyd ar ôl ci’r Brenin Arthur; Saith Maen, saith o forynion a gafodd eu troi’n garreg gan Sant Gwrthwl am ddawnsio ar Ddydd Sul a Drygarn Fawr a Gamriw gyda’u carneddau enfawr. Ychydig sy’n wybyddus am Sant Gwrthwl, ‘Y Cyffeswr’ a allai fod wedi sylfaenu ei eglwys yn y 5ed neu’r 6ed ganrif ac a oedd â chysylltiadau gyda Gwrtheyrn neu Ddewi Sant a Sant Afan.  Dydd y nawddsant hwn yw 2 Mawrth. Mae Eglwys Ddiwygiedig Unedig Penuel a leolir i’r De ac sy’n dyddio o 1832 yn werth ei nodi.

image

St Brides Church, Cwmdeuddwr

Dedicated to St Bride which reflects the presence of a sacred well just outside the churchyard, which is a prehistoric circular site . It was here that Lord Rhys, the Welsh prince called together a gathering in the 13th century to present the vast area of the Elynedd to the monks of Strata Florida. The common of Cwmdauddwr Grange provided food for Rayader Castle.  These ancient areas still exist in designated commons and sheepwalks. The present Church is Victorian but has some interesting plaques from Nantgwillt Church which was submerged when the Elan Valley dams were built in the late 19th Century. One of these commemorates the fact that Emmeline Lewis-Lloyd, who was a pioneering Alpininist, was the 8th woman to climb Mont Blanc. The Church has a very fine ironwork rood screen.

Eglwys Santes Bride, Cwmdeuddwr

Mae’r eglwys hon, a gyflwynwyd i’r Santes Bride, yn nodi presenoldeb ffynnon gysegredig yn union y tu allan i’r fynwent, lle sy’n safle cylchol cyn-hanesyddol. Yma y galwodd yr Arglwydd Rhys, y tywysog Cymreig, gasgliad o bobl ynghyd yn y drydedd ganrif ar ddeg i gyflwyno ardal enfawr Elynedd i fynachod Ystrad Fflur. Roedd tir comin Plasty Cwmdeuddwr yn darparu bwyd ar gyfer Castell Rhaeadr.  Mae’r ardaloedd hynafol hyn yn dal i fodoli o fewn tiroedd comin a ffriddoedd dynodedig.  Mae’r Eglwys bresennol yn perthyn i oes Fictoria ond y mae yma blaciau diddorol o Eglwys Nantgwyllt a gafodd ei boddi pan adeiladwyd cronfeydd dŵr Cwm Elan yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mae un o’r rhain yn coffau’r ffaith mai Emmeline Lewis-Lloyd, a oedd yn un o’r gwragedd cyntaf i ymddiddori yn yr Alpau, oedd yr wythfed ddynes i ddringo Mont Blanc.  Mae gan yr Eglwys groglen wych iawn o waith haearn.

Distance from town centre: 4

Pages